0

ასო ბგერა ჭ რომელიც გმოიყენება ხანდახან რაიმე კონკრეტული საგნის, ადმიანის, ობიექტის ან მდგომარეობის დასაკნინებლად, მისი უარყოფითობის და უვარგისობიეს დასაფიქსირებლად

- რომელ სასტუმროში იყავით გუშინ?
- არ რავიცი ბჯ, რაღაც მაგარი ჭ სასტუმრო იყო, არც ვიცოდი თუ არსებობდა

- ეგ ტიპი ვინ არის აქამდე არ მინახავს?
- აუ ეგ მაგარი ჭ როჟაა.