0

მამაშენს ყლე ქონდა თუ პიკასოს ფუნჯი?

ამ გამოთქმით მიმართავენ ძალიან მიმზიდველ და ლამაზ მანდილოსანს, რომელზეც რთულია დაიჯერო, რომ ყლით არის გაკეთებული.

"რა ლამაზი ხარ გოგონი, მამაშენს ყლე ქონდა თუ პიკასოს ფუნჯი?