0

დამუტლვა

ადამიანის მიმართ ფიზიკური ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა. კონკრეტულ ადამიანზე, რომელსაც მსგავსი სახით მიაყენეს ფიზიკური ზიანი, დამუტლულიაო, ამბობენ.
სინონიმები: დამუტელება, გამუტელება, გამუტლვა

"ნერვებს ნუ მიშლი თორე დაგმუტლავ, ყლეო"
"ვიღაც ტიპი აგვიშარდა და მაგრად დავმუტლეთ, აბა რა ეგონა რო ბლატაობდა"