0

მე მიყვარს ჩვენ არა

ერთგვარი ბილინგვური თავსატეხი. ადამიანთა გამოუცდელ ჯგუფს ამ ფრაზას ოკუპანტის ენაზე ათარგმნინებენ და გულიანად იცინიან. ხშირად სიცილს თან მოსდევს დამცინავი შეძახილები მაგალითად: " ჰოდა აგერ მაქ შარვალში და დუდღნე"

"-აბა თქვი რუსულად მე მიყვარს ჩვენ არა
-ია ლუბლუ მი ნეტ
-აჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰა, ნახე რა ყლეა ბიჭო"