1

ყლევანი

ლევანი, რომელიც არის ყლე.

-ლევანი სადაა?
- ლევანი რომელი ყლევანი?

0

ყლევანი

ლევანი ოღონდ ყლე

ანუ ყლევანი და არა ლევანი , შეიძლება ყლევანაც