0

გაყინჩული

გაყინჩული არის კიდევერთი სიტყვა , რომელსაც დიდი ზესტაფონელი მათემატიკოსი იყენებს, იგი გამოიყენება სინუსის ან კოსინუსის წრეწირზე ადგილის გასარკვევად

აი სად ყოფილა სინუს ალფა გაყინჩული!!