0

ევრიკა

ზოგი ფიქრობს რომ ეს ერთგვარი შეძახილია, არმც და არამც, ის არქიმედეს მოსამსახურის სახელია

ევრიკა,წყალი!!!