0

კალმისტარი ტარია?

ეს გენიალური კითხვა გამოიყენება იმ ადამიანის დასაბნევად, ვისაც ვეკითხებით და იმედი გვაქვს რომ იგი ემოციას რა-თი ან ჰა-თი გამოხატავს, ჩვენ კი მყისიერად შეგვიძლია მივუგოთ ხუინა/სამშისა/კარგისტყვნა და ა.შ.

-კალმისტარი ტარია?
-რა?
-ხუინაააააა