0

თესლისერთი

ეს არის წარმოქმნილი სიტყვა რომელიც შედგება ორი სიტყვისაგან (ტავტოლოგია ბოდიშით) თესლი სა და ერთი ს გან. და აღწერს ისეთ პიროვნებას ძირითადად ბავშვს რომელიც იფიქრებს და აკეთებს ისეთ მოქმედებებს როგორსაც კარგა ხნის შენძრეული ჩამოსმა ზრდასრულსაც კი გაუჭირდება მოფიქრება.

-ბიჭო გუშინ ჩემმა პატარა ძმამ ბაღში გოგო გააშიშვლა.!.
-ვაა შეხედე მა თესლისერთ ბაღანას