0

ყლ**ბა

იგივე რაც სისულელე.

შ*გ ხომ არ გაქვს, რა ყ***ბაში ხარჯავ დროს?