0

უეჭველი პონტი

მდედრთან პაემნის ის შემთხვევა, რომელზეც სექსუალური ინტერკურსი ძალიან მაღალი (95-100%) ალბათობით ხასიათდება.

წავედი მე გავიქეცი, გუშინ რომ გავიცანი ის უნდა ვნახო. უეჭველი პონტია.