0

დანარჩენი ყველაფერი

კოცნაობა, თომარი და მსგავსი ტიპის პრელუდიური ავხორცობა - გარდა უშუალოდ სექსისა. ჭარბობს 14-18 წლის მოზარდებში.

-ჰა რა ქენი? გაუყარე?
-არა ეგ ვერა, მაგრამ დანარჩენი ყველაფერი.