1

ბლოტერი

ბ'ლ'ოტერი ნიშნავს მარკას, მაგრამ თქვი რაა მარკა, აი იმებნა ბ'ლ'ოტერი დედასშევეცი

"1 ბლოტერი LSD"