0

ჩაყლე

ბალახის შესუნთქვის შედეგად მოცემული ხოდის შემდგომი პერიოდი

უკვე ჩაყლე ვარ!