ბაბულ ქუეარი - განმარტებები - ბიძერი
0

ბაბულ ქუეარი

მძიმე კაცთან წარმოთქმული უცხო სიტყვა რომლის განმარტებაც მხოლოდ თბილისის საყურიანმა ბიჭებმა იციან

ქართლის დედამ თქვა