0

ხიმანდრობა

კონკრეტული პიროვნების ან რამდენიმე ადამიანისგან შემდგარი ჯგუფის მიერ წინასწარ განძრახული მანიპულაცია (იგივე ყალთაბანდობა). ხიმანდრობას შეიძლება ქონდეს: 1)ბარტერის სახე, რაც გულისხმობს განსაზღვრული რაოდენობის საქონლის გაცვლას მისთვის აბსოლიტურად შეუსაბამო საქონელზე. 2) პროფესიონალი მოხიმანდრე მსხვრეპლს გამოსძალავს ძვირადღირებულ ინფორმაციას ფაქტიურად უფასოდ.

ეს მანქანა 5000$ ზე ნაკლები არ ღირს ბაზარში, სამად რატო ყიდი რაღაცას ხიმანდრობ.