0

გაიტანს

პროცესი, როდესაც გამაბრუებელი საშულება ზედმეტ სიღრმეებსა და რითმში გაგიყვანს, მეგობარი გამხნევების მიზნით ასე მოგმრთვთ.

-შეჩემა 10 წუთით და გაიტანს რა, დამშვიდდები.