0

გამოტყვნა

გივი მერკვილაძის ლექსიკის მიხედვით, მოქმედება რომელიც გამოუვალი მდგომრეობიდან, მარტივად გამოგაძვრენთ.

-ბევრი ფიქრი არ უნდა, რამეს გამოვტყნავთ.