0

გაჯიბვა

ნივთის სხვებისგან მალულად მითვისება, შეუმჩნევლად აღება.

ვახ, ჩემი სანთებელა ვინ გაჯიბა?