0

ბანძი

თქვენი დონისათვის შეუსაბამო პირი ან საგანი, ცუდი გემოვნებით იუმორითა და გარეგნობით (შემთხვევას გააჩნია)

ეს რა ბანძი ზედაა

0

ბანძი

ეს სიტყვა იმ ადამიანის აღსაწერად გამოიყენება, რომელიც, ჩვენი შეფასების კრიტერიუმით, დაბალ საფეხურზეა ან რაღაც ისეთს ვერ აკეთებს, რაც “სწორ საქმედ” მიგვაჩნია.

-ამას ვერ გავაკეთებ!
-აუ, ბანძი ხარ რა...