0

გიას ლობიო

ჩვეულებრივ ლობიო მარცვლეულია მაგრამ გიას ლობიო მოგვაგონებს ერთ ქვაბ ლობიოს რომელიც მარტო გიამ ჭამა და მონაყოლიდან მოჯმისას მას ნაპორი ფეხზე აყენებდა

გამო რა მალე მეფსია
-გააჯვი გიას ლობიო მაქვს ნაჭამი