0

ნუსხა

იგივე "სია". ქართულ ენაში XVI საუკუნიდან გამოიყენება, მაგრამ ჩვენ ამ სიტყვის არსებობა "ბიძერიდან" შევიტყვეთ.

-ბიჭო ნუსხაო თუ რაღაცაო დააჭირე და გახსნის მაგრად