0

ჩემი კარგის ტრაკში ჩავწექი

იმედგაცრუების , სასოწარკვეთის ან რაიმე ფაქტისადმი უკიდურესად უარყოფითი დამოკიდებულების გამოვლინება. მის სინონიმად შეგვიძლია მივიჩნიოთ "ჩემი კარგი მოვტყან" "ჩემ კეთილებს შევეცი"

-დღეს გიგუშამ მანქანა დაგიმტვრია
-რას მეუბნები , ჩემი კარგის ტრაკში ჩავწექი?