0

ჩართული პილასოსი

ჩართული პილასოსი არის გინების ხელშეუხებელი კონცეფციის საკრალური ნაწილი, რომელიც გამოიყენება იმ ადამიანის ან ადამიანთა ჯგუფის მიმართ, რომელიც გძაგთ. "შენი დედის მუტელი მოვტყან ჩართული პილასოსით."

ვინც თავანი არ ჩააბაროს იმას მოვუტყან დედა ჩართული პილასოსით.