3

გეპეი

ადგილი, კერძოდ უნივერსიტეტი, სადაც სწავლობენ მრავალი სახეობის ინდივიდები. აქ არიან გამომგონებლები, კრაკადილები, ბეზპრიძელები, ოროსნები და რაც მთავარია გეპეიშნიკები.

ლექტორს იარაღი მიადო ერთმა გეპეიშნიკმა და ისე ჩააბარა.