0

პიზდეცინტელექტუალური

პიზდეცინტელექტუალური არის ეპითეტი, რომელიც მიემართება საგანს ან მოვლენას, რომელიც არაა აზომვად-გაწონვადი. ესაა უსაშველოდ დიდის, უზარმაზარის ექვივალენტი სიტყვა.

პიზდეცინტელექტუალური კუში დამეცა.