0

პროჭის გახევა

პროცესი აღნიშნავს მამრის მიერ ყველანაირ მცდელობას და 0 შედეგს.

პალიკო:გელამ ის გოგო დაკერა?ნოდო:პროჭი გაიხია და მაინც ვერა.