1

ატაშოლი

ძმაკაცთან დაშორების "ხარდკორ" ფორმა, რომლის დროსაც დაშორებასთან ერთად თავისთავად იგულისხმებოდა დედის გინებაც. და უმეტეს შემთხვევაში თან ერთვოდა სილა ან მუშტი. ანუ ძმაკაცის მოფუჭება გაარჩაკება და მიგდება.

-გამო აბა ერთი ძმაკაც
-რახდება?
-ატაშოლს გადებ გაიგე შე ახვარო?!

ბახ ბუხ დახ დახ ბუუუხ.

0

ატაშოლი

90-იან წლებში მეგობართან დაშორების ცერემონია, რომელიც იწყებოდა ხელის გულზე დაწიტებით, გრძელდებოდა ფეხსაცმლის ძირზე აღნიშნული ხელის გულის მირტყმითა და გვირგვინდებოდა მეგობრის შუბლზე ამავე ხელისგულის განთავსებით.

ატაშოლი ავუღე(იგივეა რაც დავშორდი, აღარ მაქვს ურთიერთობა)

0

ატაშოლი

90-იან წლებში მეგობართან დაშორების ცერემონია, რომელიც იწყებოდა ხელის გულზე დაწიტებით, გრძელდებოდა ფეხსაცმლის ძირზე აღნიშნული ხელის გულის მირტყმითა და გვირგვინდებოდა მეგობრის შუბლზე ამავე ხელისგულის განთავსებით.

ატაშოლი ავუღე(იგივეა რაც დავშორდი, აღარ მაქვს ურთიერთობა)

0

ატაშოლი

90-იან წლებში მეგობართან დაშორების ცერემონია, რომელიც იწყებოდა ხელის გულზე დაწიტებით, გრძელდებოდა ფეხსაცმლის ძირზე აღნიშნული ხელის გულის მირტყმითა და გვირგვინდებოდა მეგობრის შუბლზე ამავე ხელისგულის განთავსებით.

ატაშოლი ავუღე(იგივეა რაც დავშორდი, აღარ მაქვს ურთიერთობა)