0

ყლის ბარდღა–ბურდღი

გამოიყენება ადამიანის დასახასიათებლად, რომლის გამოჩენაც ახლადგაპარსულ ყვერებზე თმის ამოსვლაზე უფრო არასასიამოვნოა.

სოსო:აუ ის ყლის ბარდღა–ბურდღი მოდის.თემო:ვინა, გიო?