0

ხზ

ითარგმნება როგორც ხუივოზნაეტ.გამოიყენება როდესაც კითხვის მიმართ ხარ ყლეზემკიდია მდომარეობაში და პასუხიც გახატია ან როდესაც გარშემო მყოფთათვის ხუივოზნაეტ მიუღებელია.

ბოლოს როდის დაანძრიე? ხზ