კუტუტლეკია - განმარტებები - ბიძერი
0

კუტუტლეკია

კუტუს ტლეკვის მოყვარული არაქართველური რასის წარმომადგენელი

"ყური აქ გახვრეტილი ამ კუტუტლეკიას"