0

კუტუტლეკია

კუტუს ტლეკვის მოყვარული არაქართველური რასის წარმომადგენელი

"ყური აქ გახვრეტილი ამ კუტუტლეკიას"

0

კუტუტლეკია

რაიმეზე მითითების,სწავლების საპასუხო და დამაჯერებელი დამცინავი ფორმა

ასე ქენი ჯობია.
ვაი შე კუტუტლეკია შენ მასწავლი მაგას?