0

თავში ტაფა მორტყმული

მაგარი დაყლეებული ტიპი, რომელიც სავარაუდოდ დაუვარდად დაბადებიდან უახლოეს 20 წუთში.

რეზოს არ დაუძახოთ მაგარი თავშიტაფამორტყმულია.