0

საბუდარელი ჭაბუკი

ტიპი რომელსაც საბუდარას ბოზი ყავს მოტყნული და მარკა აწეულიაქ.

ბიჭო ნიკუშა თესლი ტიპია?კიი საბუდარელი ჭაბუკია