0

დრაკონის სუნთქვა

ახასიათებთ მძორ ტიპებს,რომლებიც გლდანის თორმეტიანს ჭამენ მეტი წიწაკით.

თემოს ვერ ველაპარაკები სამიდღეა დრაკონის სუნთქვააქ