0

პროჭქანქარა

ტიპი რომელსაც თავის აზრი არ გააჩნია და ხან ვის უწოვს ხან ვის.

გიო მაგარი პროჭქანქარაა