0

მამათმავალი

კაციტყანიას ძველი ფორმა.კაცი რომელიც კაცებს ტყნავს.

მაგას არ ჩაუბრატდე მამათმავალია.