0

ვირის ფეხები

ბუს კვერცხების ალტერნატივა. გამოიყენება სიტყვა- არაფრის აგრესიულად გამოსახატავად.

-რა გაჩუქეს დაბადების დღეზე შეჩემა
-ვირის ფეხები, ჩემ ბედს შევეცი