0

რიკოშეტი

ადამიანი რომელსაც საშინელი სახე აქვს
რიკოშეტი ასხლეტილ ტყვიასნიშნავს
ანუ იმ ადამიანს საზიზღარი სახე აქვს თითქოს ნარიკოშეტები სახე

ფუ ფრიდონის ცოლს რა სახე აქვს რიკოშეტი იმენა

0

რიკოშეტი

ზედმეტად ემოციური პიროვნება რომელიც ხშირ შემთხვევაში იწელება ფაჩიკოს გარმონივით და გაწელვას ასრულებს ტრავმატოლოგიურში.

-აუ ბჯ მაგას ერიდე რიკოშეტია იმენა