0

რა ზანგი ვარ?

ამ წინადადებას ხმარობენ მაშინ როცა დაჩაგრულად იგრძნობენ თავს ვთქვად მთელი კლასი მიიღებს ათ ქულას ნიკა კი 2 იანს ის ამბობს ,,რა ზანგი ვარ?''

ნიკა:რა ზანგი ვაარ?