0

თქვეჩემა

შეჩემას აღმატებითი, მრავლობითის ფორმა. გამოიყენება ჩვენზე მაღალი რანგის ან ასაკის ადამიანთან საუბრის დროს. ასევე შეგვიძლია ასე მივმართოთ ადამიანთა ჯგუფს, რომლებიც შედგება შეჩემებისგან.

1) როგორ ბრძანდებით თქვეჩემა
2) რამდენი ხართ თქვეჩემა

0

თქვეჩემა

იგივეა რაც "შეჩემა" ან "სეჩემა"-ს ზრდილობიანი ფორმა. თქვეჩემათი მიმართავენ უფროსი ასაკის პატივცემულ ადამიანებს ან ისეთ მეგობრებს, რომელთაც უტყდებათ შეჩემათი მოხსენიება.

- ლევან. წამო შეჩემა კაფეში ჩავიდეთ არ გშია? აუ იზივინი - თქვეჩემა უნდა მეთქვა.

0

თქვეჩემა

გამოიყენება ჯგუფურ სიტუაციაში,
როდესაც ერთ ინდივიდს სურს რამდენიმე პიროვნების ყურადღების მიპყრობა .

თქვეჩემაააა მისმინეთ...
რას შვრებით თქვეჩემა

0

თქვეჩემა

როდესაც საძმაკაცოში ხარ და გინდა რომ ყველას 'შეჩემათი' მიმართო

რასშვებით თქვეჩემა?

0

თქვეჩემა

ზრდილობის ერთ-ერთი მიმართვა

მაღაზიაში თქვეჩემათი მელაპარაკებოდნენ
ვაა მერე ?
არაფერი