0

რო

მაგიური სიტყვა რომელიც სპობს ზმნის საჭიროებას

გელამ რო გამოდიო