0

სკვადი

წარმოსდგება ინგლისური სიტვიდან "squad" ქართულად აღნიშნავს თანამედროვედ მოაზროვნე ახალგაზრდების ჯგუფს.სადაქალოს უფრო მისაღები სახელი.

ორიწელი ერთ სკვადში ვიყავით ვიცნობ მაგ გოგოს