3

შენხელა ყლე მაბია

სიტუაცია, როდესაც თქვენი ოპონენტის სიმაღლე შეესაბამება თქვენივე ყლის ზომას.

რას მეკაჩავები შენხელა ყლე მაბია

0

შენხელა ყლე მაბია

გულში წარმოთქმული ფრაზა რომელიც გამოიყენება ძირითადად ასაკით შენზე დიდი ადამიანის დასამცირებლად

-შენხელა ყლე მაბია