1

იასუო

კიბოს ნაირსახეობა,როდესაც ადამიანს ვიღაც იაპონელი ტიპის გარდა არავინ არ აინტერესებს.

იასუო მეინ ლეველ 7.