0

ყლინჯაფორა

აი რაღაცა იიიმენა დიდი როა

ეს ყლინჯაფორა რატო მომითრიე?