1

კუტაკვერცხა

მეტრა 50-60 სიმაღლის მქონე ინდივიდი, რომელიც რაღაც ხშირად აქტიურობს

ამ კუტაკვერცხას აქ რაუნდა?

0

კუტაკვერცხა

კნინობითი ფორმა ყლე ტიპისა. გამოიყენება ადამიანების მიმართ, რომლებიც გამოირჩევიან ყლეკაცობით, მაგრამ არ გვაღიზიანებენ, არამედ გვესაყვარლებიან. შეიძლება გამოიყენო ამხანაგის მიმართ, რომელიც მოცემულ მომენტში აყლეოზის ფონზე ცანცარებს. შემოკლებული ფორმა - კუტა.

1. ოო, შე კუტაკვერცა, ჩაიჯვი რა!
2. გიორგი მაგარი კუტაკვერცხა ბიჭია. იმ დღეს რეებს ბაზრობდა აჰაჰაჰაჰა)))))) ....