0

წელაყვერა

სიტყვა აღნიშნავს მამრობითი სქესის მარიფათის არ მქონე ადამიანს, რაც გამოიხატება დავალებული საქმისადმი გულგრილი განწყობით (პოზნი ტიპი).

- რავი ძმა გიუშას უნდა მოეტანა ორი კვირის წინ
- აუ ეგ ხო მაგარი წელაყვერაა რაა