0

იაზვობა

ერუდირებულ საზოგადოებაში ცნობილია სახელით "სარკაზმი"
ხშირად გამოიყენება ბაბულიკებისა და კაი ბიჭების მიერ გარჩევებსა და ჩვეულ დიალოგებში (ძირირითადად დაყვება აგრესიული ტონი)

ვის ეიაზვები ბიჭო???? იაზვობა ჩემი მოფიქრებილია როიცოდე