1

პუტანკა

ბოზის სოციალურად ადაპტირებული ფორმა

-გახსოვს ის გოგო ?
-აუ იმ პუტანკაზე ამბობ სუ რო ყლეზე ფიქრობდა?