პროჭით გათრევა ქვაღორღიან მიწაზე - განმარტებები - ბიძერი